Reklaminis skydelis
Partneriai
Asociacijos nariams

Apdovanoti Klaipėdos pramonininkų asociacijos nariai

2024 metais

Lietuvos pramonininkų konfederacijos apdovanojimas „Garbės aukso ženklas“ įteiktas:

 • Vaidotui Šileikai, UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ generaliniam direktoriui;
 • Egidijui Mockui, UAB „VMGcorp“ generaliniam direktoriui.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos apdovanojimas „Profesijos riteris“ įteiktas:

 • Aleksandrui Cepliui, UAB „Siampeksas“ ir Co direktoriui;
 • Aivarui Pranauskui, UAB „Elektrifikacijos paslaugos“ direktoriui.

2023 metais

Lietuvos pramonininkų konfederacijos apdovanojimas „Garbės aukso ženklas“ įteiktas:

 • Kristinai Zibalienei, UAB „Regseda“ direktorei.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos apdovanojimas „Profesijos riteris“ įteiktas:

 • Alvydui Naujėkui, UAB „Vėjo projektai“ generaliniam direktoriui.

2021 metais

Lietuvos pramonininkų konfederacijos apdovanojimas „Profesijos riteris” įteiktas:

 • Reginai Derkintytei-Kaupienei, Advokatų profesinės bendrijos AVERUS partnerei, advokatei;
 • Romualdui Jonaičiui, UAB saugos tarnyba „Argus” generaliniam direktoriui, valdybos pirmininkui.

2018 metais

Lietuvos pramonininkų konfederacijos apdovanojimas „Garbės aukso ženklas” įteiktas:

 • Aušrai Žemaitienei, UAB „Mars Lietuva” generalinei direktorei;
 • Povilui Vasiliauskui, UAB „Klaipėdos LEZ valdymo bendrovė” valdybos pirmininkui.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos apdovanojimas „Profesijos riteris” įteiktas:

 • Jolanta Girdvainė, KPA administracijos direktorė;
 • Renatui Petroniui, UAB „Techvitas” direktoriui.

2015 metais

Lietuvos pramonininkų konfederacijos apdovanojimas „Garbės aukso ženklas” įteiktas:

 • Leonui Makūnui, AB „Klaipėdos vanduo” generaliniam direktoriui;
 • Vytautui Valučiui, AB „Klaipėdos energija” generaliniam direktoriui;
 • Rimantui Taraškevičiui, UAB „Klaipėdos monolitas” valdybos pirmininkui.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos apdovanojimas „Profesijos riteris” įteiktas:

 • Kristinai Zibalienei, UAB „Regseda” direktorei;
 • Vidui Mišeikiui, AB „Klaipėdos baldai” direktoriui;
 • Gražvydui Šimkui, AB „Šiaulių bankas” Klaipėdos regiono vadovui;
 • Eimantui Kiudului, UAB „Klaipėdos LEZ valdymo bendrovė” generaliniam direktoriui.
2010 metais

Lietuvos pramonininkų konfederacijos apdovanojimas „Profesijos riteris” įteiktas:

 • Kaziui Skutului, UAB „Konsolė” generaliniam direktoriui;
 • Vasilijui Popovui, UAB „Klaipėdos statybinės medžiagos” generaliniam direktoriui;
 • Vytautui Kymantui, AB „Klaipėdos energetika” generaliniam direktoriui.

Klaipėdos apskrities viršininkas Arūnas Burkšas garbės ženklu apdovanojo:

 • Arūną Pasvenską, AB „Klaipėdos kartonas” generalinį direktorių.

Klaipėdos apskrities viršininko Arūno Burkšo padėkos raštais apdovanoti:

 • Viktoras Adomaitis, AB „Klaipėdos mediena” generalinis direktorius;
 • Jonas Kondratas, UAB „Lamberta” direktorius.

Klaipėdos mero Rimanto Taraškevičiaus padėkos raštus už sėkmingą darbinę veiklą ir nuopelnus vadybos srityje pelnė:

 • Jelizaveta Daugininkienė,  UAB „Klaipėdos autobusų parkas” generalinė direktorė;
 • Renatas Petronis, UAB „Techvitas” direktorius;
 • Vytautas Butvilas, UAB „Pack Klaipėda” generalinis direktorius;
 • Om Prakash Mishra, UAB „Orion Global pet” generalinis direktorius
 • Anatolijus Blažko, UAB „Klaipėdos kartono tara” generalinis direktorius;
 • Aleksandras Ceplis, UAB „Siampeksas“ ir Co direktorius.

2009 metais

Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Padėka buvo įteikta Aloyzui Kuzmarskiui, UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos „Bega” generaliniam direktoriui.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos apdovanojimas „Profesijos riteris” įteiktas:

 • Valentinui Greičiūnui, AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija” generaliniam direktoriui;
 • Arūnui Pasvenskui, AB „Klaipėdos kartonas” generaliniam direktoriui;
 • Eduardui Plauškai, UAB „Krovinių terminalas” gamybos-technikos direktoriui.

Klaipėdos apskrities viršininkas Arūnas Burkšas garbės ženklu apdovanojo:

 • Vytautą Valutį, AB „Klaipėdos energija” generalinį direktorių.

Klaipėdos mero Rimanto Taraškevičiaus padėkos raštą už sėkmingą darbinę veiklą ir nuopelnus vadybos srityje pelnė:

 • Alvydas Butkus,  AB „Klaipėdos laivų remontas” generalinis direktorius;
 • Vaidotas Šileika, UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas” generalinis direktorius.

2008 metais

Lietuvos pramonininkų konfederacijos apdovanojimas „Profesijos riteris” įteiktas:

 • Povilui Vasiliauskui, UAB „Klaipėdos LEZ valdymo bendrovė” valdybos pirmininkui;
 • Ričardui Kiaurakiui, AB „Klaipėdos baldai” valdybos pirmininkui;
 • Jurgiui Aušrai, AB „Klaipėdos nafta” generaliniam direktoriui.

Klaipėdos apskrities viršininkas Vytautas Rinkevičius garbės ženklu apdovanojo:

 • Sigitą Dobilinską, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinį direktorių.
2007 metais

Lietuvos pramonininkų konfederacijos apdovanojimas „Profesijos riteris” įteiktas:

 • Sauliui Jokužiui, S.Jokužio leidykla-spaustuvė savininkui;
 • Kazimierui Liniauskui, AB „Ūkio bankas” Klaipėdos filialo valdytojui;
 • Irinijui Liutikui, UAB „EKO-L” prezidentui;
 • Leonui Makūnui, AB „Klaipėdos vanduo” generaliniam direktoriui.

Klaipėdos apskrities viršininkas Vytautas Rinkevičius garbės ženklu apdovanojo:

 •  Jurgį Aušrą, AB „Klaipėdos nafta” generalinį direktorių.

2006 metais

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko Garbės raštu apdovanotas Sigitas Dobilinskas, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius.

Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos Garbės raštas įteiktas Leonui Makūnui, AB „Klaipėdos vanduo” generaliniam direktoriui.

Lietuvos Respublikos Žemės Ūkio ministerijos Garbės raštu apdovanotas Ovidijus Bartkus, AB „Kretingos grūdai” valdybos pirmininkas.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos apdovanojimas LPK aukso žvaigždė teko  UAB „Julvija” direktorei Julei Stankienei.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos apdovanojimas „Profesijos riteris” įteiktas:

 • Aldonai Staponkienei, KPA tarybos narei;
 • Kęstučiui Linkui, UAB „Baltijos baldų grupė” generaliniam direktoriui.

Lietuvos Pramonininkų apdovanojimas Už Pramoninį paveldą įteiktas:

 • Viktorui Adomaičiui, AB „Klaipėdos mediena” generaliniam direktoriui;
 • Arūnui Pasvenskui, AB „Klaipėdos kartonas” generaliniam direktoriui.

Klaipėdos apskrities viršininkas Vytautas Rinkevičius garbės raštu apdovanojo:

 •  Saulių Savickį, UAB „Expo Vakarai” direktorių,
 • Vytautą Kučinską, UAB „Perdanga” generalinį direktorių.

Klaipėdos mero Rimanto Taraškevičiaus padėkos raštą už sėkmingą darbinę veiklą ir nuopelnus vadybos srityje pelnė:

 • Stasys Bagdonas, UAB „Klaipėdos kartono tara” generalinis direktorius;
 • Kazimieras Liniauskas, AB „Ūkio bankas” Klaipėdos filialo valdytojas;
 • Rimvydas Vaštakas, LKAB „Klaipėdos Smeltė” generalinis direktorius.