Reklaminis skydelis
Partneriai
Asociacijos nariams

Informacija norintiems įstoti

Klaipėdos krašto pramonininkų asociacija įkurta 1990 metais šiai dienai vienija 58 Klaipėdos regiono įmones bei organizacijas. Pagrindinis asociacijos tikslas – koordinuoti įmonių – asociacijos narių – veiklą bendriems poreikiams tenkinti, atstovauti ir ginti asociacijos narių deleguotus interesus Lietuvos Respublikos valstybinėse struktūrose, tarptautinėse organizacijose, sudaryti palankias sąlygas glaudesniam įmonių vadovų bendradarbiavimui su miesto valdžios institucijomis bei tarpusavyje. Būdami mūsų asociacijos nariu Jūs kartu tampate ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos nariu.

Siūlome Jūsų vadovaujamai įmonei tapti mūsų asociacijos nare.

Stojimo sąlygos:

1. Prašymas priimti į asociacijos narius.
2. Stojamasis mokestis – 200 Eur.

Metinis nario mokestis – įmonės, kurių metinės pajamos (apyvarta) sudaro iki 300 000 Eur metinis nario mokestis 474 Eur, nuo 300 000 iki 6 mln. Eur – 786 Eur, virš 6 mln.  Eur – nario mokestis 0,0134 proc. nuo metinių pajamų, bet ne daugiau 3118 Eur.

Pildant prašymą nurodyti:

1. Tikslų įmonės pavadinimą
2. Įmonės kodą, PVM kodą
3. Adresą
4. Telefoną
5. Vadovo mob. telefoną
6. Faksą
7. El. paštą
8. Puslapį internete
9. Darbuotojų skaičių
10. Darbinę veiklą
11. Metinę apyvartą
12. Priklausymą kitoms visuomeninėms organizacijoms
13. Įmonės vadovo vardą, pavardę, gimimo datą

Prašymą adresuoti Klaipėdos pramonininkų asociacijos Tarybai arba galite pasinaudoti elektronine forma užpildyti prašymą priimti asociacijos nariu.

Naujo nario paraiška