Reklaminis skydelis
Partneriai
Asociacijos nariams

Sėkmę kuriame kartu

Klaipėdos pramonininkų asociacija savo veiklą pradėjo 1990 m. kovo 22 d.

Šiandien KPA vienija 59 Klaipėdos krašto privataus ir valstybinio kapitalo įmones, jūrinio komplekso, baldų, lengvosios, maisto, kitų pramonės šakų įmonių, firmų bendrovių, bankų ir kitų organizacijų. Jose dirba virš 8800 darbuotojų. 2023 metais KPA įmonių bendra apyvarta sudarė 1,5 milijardo eurų.

Tai savarankiškas, pelno nesiekiantis, Klaipėdos krašto pramonės ir verslo įmonių susivienijimas, vykdantis asociacijos narių ūkinius, ekonominius, socialinius bei kt. uždavinius ir funkcijas.

Pagrindinis asociacijos tikslas – koordinuoti įmonių – asociacijos narių veiklą bendriems uždaviniams spręsti, atstovauti ir ginti asociacijos narių deleguotus interesus, įvairiuose Lietuvos Respublikos valstybinėse ir tarptautinėse organizacijose, sudaryti sąlygas glaudesniam įmonių bendradarbiavimui tarpusavyje bei su miesto valdymo struktūromis, siekiant racionaliai panaudoti jų potencialą gamybai ugdyti ir plėsti.

Džiaugiamės, kad švęsdama 30 metų sukaktį Klaipėdos pramonininkų asociacija (KPA) vienija iniciatyvią ir energingą verslo bendruomenę, skatina glaudų Klaipėdos krašto verslininkų bendradarbiavimą. Nuosekli asociacijos narių veikla padeda įmonėms ieškoti naujų rinkų, siekti pasaulinius kokybės standartus atitinkančios produkcijos gamybos ir jos efektyvumo, plėtoti ir moderninti įmonių veiklą. Toks KPA darbas sudaro palankias sąlygas verslui integruotis į tarptautines rinkas, skatina palankias investicijas regione, stiprina Klaipėdos krašto ekonomiką. Bendromis pastangomis Klaipėda tapo ekonominio augimo Lietuvoje lydere, o stiprėjanti organizacija tarnauja ne tik Klaipėdos, bet ir visos šalies gerovei.

KPA, būdama Lietuvos Pramonininkų Konfederacijos nare, naudojasi galimybe dalyvauti įstatymų aktualių pramonei ir verslui kūrime LR Vyriausybėje ir Seime. Su Konfederacijos pagalba uostamiesčio pramonininkų balsą vis dažniau išgirsta įstatymų leidėjai.

Dalyvaudami asociacijos renginiuose, įmonių vadovai bendrauja su miesto ir šalies politikais, aukšto rango valstybės pareigūnais. Gražia tradicija tapo pramonininkų – asociacijos narių susitikimai su aukščiausia Klaipėdos miesto savivaldybės valdžia, partijų ir visuomeninių organizacijų lyderiais, kuriems jie gali išdėstyti verslo sėkmei trukdančias problemas, išgirsti atsakymus į svarbius klausimus.

KPA įmonės – aktyvios miesto visuomeninio gyvenimo narės

Vienas sėkmingiausių verslo, valdžios ir menininkų projektas – 2012-2017 m. vykdytas M.Mažvydo alėjos suoliukų puošybos projektas. KPA iniciatyva suburtos menininkų pajėgos, išrinkti geriausi projektai, kurių įgyvendinimą rėmė verslo įmonės, organizacijos ir privatūs asmenys. Šiandien M.Mažvydo alėjoje meniniais akcentais sušildyti 40 suoliukų.

Dauguma KPA įmonių jau daug metų remia svarbesnius miesto renginius, aktyviai dalyvauja miesto kultūriniame ir socialiniame miesto gyvenime. Siekdama paskatinti įmones stiprinti ir plėtoti socialinę atsakomybę vystant verslą, KPA 2012 m. inicijavo „Atsakingo verslo apdovanojimus“, kurių tikslas – įvertinti ir pagerbti įmones, kurios praėjusiais metais padarė didžiausią pažangą įmonių socialinės atsakomybės srityse.

 


KPA veiklos ataskaita 2023 m; KPA finansine ataskaita 2023 m


KPA veiklos ataskaita 2022 m; KPA finasine ataskaita 2022 m


KPA veiklos ataskaita 2021mKPA finansine ataskaita 2021m


KPA veiklos ataskaita 2020m;  KPA finansine ataskaita 2020m


KPA veiklos ataskaita 2019m;  KPA finansine ataskaita 2019m


KPA metinis pranesimas 2018m;  KPA finansine ataskaita 2018m