Reklaminis skydelis
Partneriai
Asociacijos nariams
Prove your humanity: 9   +   5   =  
  2012-04-12 10:07

Kovo mėn. vykusios apklausos metu paaiškėjo, kad dauguma KPA narių Asociacijos veiklą 2011 m. vertino patenkinamai ir labiausiai pasigedo aktyviau reiškiamos pozicijos. Tarp svarbiausių veiklos tikslų – atstovauti verslo interesus miesto savivaldybėje bei bendradarbiauti ir keistis informacija.

Tarp patraukliausių bendravimo formų įmonių vadovai vienareikšmiai minėjo tikslinius susitikimus aktualios problemoms aptarti. Tarp pasiūlymų, kokiomis priemonėmis reikėtų gerinti verslininkų įvaizdį siūloma remti visuomenines iniciatyvas bei inicijuoti naujas idėjas, rengti diskusijas su visuomene apie verslo iššūkius ir plačiau pristatyti verslo pasiekimus visuomeninei.

Pramonės įmonių vadovų nuomone, KPA veiklos gerinimui pasitarnautų glaudesni ryšiai su mokslo įstaigomis, bendros pozicijos paieškai būtų tikslinga burti komitetus iš įmonių specialistų (teisės, finansų, technikos, kt.) Siūloma aktyvinti Asociacijos įtaką miesto įvaizdžio formavimo klausimams, kurie ne tik traukia investicijas, bet ir skatina turizmo plėtrą mieste.

Pramonininkai būtų linkę aktyvinti dialogą su LR Seimo nariais klaipėdiečiais ir rengti reguliarius susitikimus, kurių metu būtų kartu paruošiami „namų darbai“ sprendžiant aktualiausius verslo plėtros ir kitus visuomenei aktualius klausimus.

Siekiant geriau pažinti vieni kitus ir stiprinti bendradarbiavimą tarp Asociacijos narių siūloma tęsti tradiciją rengti pažintines ekskursijas į KPA įmones ir galbūt inicijuoti bendrą kultūrinį-sportinį renginį.

Apklausą 2012 m. kovo mėn. inicijavo KPA administracija.

 

Vykdančioji direktorė  Jolanta Braukylienė

Atgal į titulinį