Reklaminis skydelis
Partneriai
Asociacijos nariams
  2021-06-02 15:25

Šiandien oficialiai pranešta, jog Klaipėdos universiteto Jūrų transporto inžinerijos studijų programai suteiktas „Investor‘s Spotlight“ ženklas, kitaip dar vadinamas darbdavių kokybės ženklu. Tai jau 6-oji uostamiesčio Alma mater inžinerinės krypties programa, sėkmingai įveikusi turinio kokybės vertinimo procedūrą.

„Investor‘s Spotlight“ ženklą, liudijantį darbdavių interesą vienai ar kitai studijų programai, įsteigė Užsienio investicijų plėtros agentūra „Investuok Lietuvoje“ bei darbdavių organizacija „Baltic Investors‘ Forum“.  Septintus metus vykdomos iniciatyvos tikslas – kad šalies universitetų ir aukštųjų mokyklų rengiami specialistai mokydamiesi įgytų darbo rinkoje labiausiai vertinamų įgūdžių ir žinių. Tai studijas baigusiems absolventams leidžia greičiau ir lengviau rasti savo vietą darbo rinkoje.

Tam, kad studijų programa gautų teisę į šią žymą, ji turi įveikti reiklią kokybės vertinimo procedūrą, kurioje dalyvauja ir programos rengėjai, ir potencialių darbdavių atstovai, ir studentai. Uostamiestyje ją koordinuoja įstaiga „Klaipėda ID“. Jos švietimo projektų vadovės Alinos Šoparės teigimu, įstaigos tikslas – kad tinkamų specialistų mieste būtų paruošiama kuo daugiau, todėl verslo įsitraukimas į aukštųjų mokyklų studijų programų peržiūras tiek miestui, tiek visai švietimo sistemai yra itin svarbus. „Susitikimuose buvo aptariami ne vien tik programų tobulinimo aspektai, bet ir tolimesnės bendradarbiavimo galimybės, kuomet įmonės priima studentus į praktiką, siūlo baigiamųjų darbų temas, prisideda prie paskaitų turinio kūrimo ir dėstymo. Tiesiausias kelias studentams baigusiems studijas lengviau rasti darbą, yra įgyti išsilavinimą, kuris patenkina verslo poreikius. Džiaugiamės, kad būtent to link Klaipėdos aukštosios mokyklos ir juda“,- teigia „Klaipėda ID“ atstovė.

„Investor‘s Spotlight“ ženklas – mūsų pastangų įvertinimas, siekiant rengti kuo geresnius specialistus jūrų pramonei. Lietuva – jūrinė valstybė, o jūrinė pramonė – viena iš svarbiausių valstybės ekonomikos krypčių“,- sako KU Jūros technologijų ir gamtos mokslų Jūrų inžinerijos katedros vedėjas prof. Sergejus Lebedevas. Jis ragina abiturientus drąsiau rinktis perspektyvias inžinerinės krypties studijas. Šiuo metu fakultete Jūros transporto inžinerijos bakalauro programą studijuoja 50 jaunuolių, dar 25 siekia magistro kvalifikacijos.

KU Jūrų transporto inžinerijos studijų programa apima 3 specializacijas – laivų projektavimas ir statyba; išmanioji jūrų transporto inžinerija; suskystintų gamtinių dujų inžinerija ir valdymas. Didžiuma šias studijas baigusių absolventų įsilieja į Klaipėdos jūrų uoste veikiančias ar su juo susijusias kompanijas.

„Investor‘s Spotlight“ ženklu iki šiol buvo žymimos 5 KU Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultete vykdomos studijų programos – Mechanikos inžinerija, Elektros inžinerija, Informatika, Informatikos inžinerija ir Chemijos inžinerija (aplinka ir energija). Šias studijų programas regionų aukštosiose mokyklose pasirinkusiems jaunuoliams praėjusiais metais buvo skirtos kasmėnesinės 200 Eur valstybės stipendijos. Tikimasi, jog ši Ekonomikos ir inovacijų ministerijos inicijuota jaunimo skatinimo programa bus tęsiama ir šiemet.

KU info.

Atgal į titulinį