Reklaminis skydelis
Partneriai
Asociacijos nariams
Prove your humanity: 7   +   6   =  
  2016-09-07 12:21

2016 m. rugsėjo 6 d. vykusioje Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo (NAVA) ceremonijoje AB „Smiltynės perkėla“ tarp didelių šalies įmonių pripažinta „Metų aplinkosaugos įmonė‘ 2015“. Taip įvertintas atsakingas AB „Smiltynės perkėla“ požiūris į racionalų ir taupų gamtos išteklių naudojimą kasdienėje veikloje bei nuoseklų poveikio aplinkai mažinimą.

„Metų aplinkosaugos įmonės“ prizą AB „Smiltynės perkėla“ darbo saugos ir ekologijos inžinierei Editai Kubilienei įteikė LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė už socialinės gerovės kūrimą ir neigiamo poveikio aplinkai mažinimą.

„Saugi, ekologiškai švari aplinka ir atsakingo vartojimo skatinimas – tai vienas iš bendrovės veiklos principų“, – sakė bendrovės generalinis direktorius Darius Butvydas. – „Bendrovėje nuolat diegiamos efektyvios, aplinką tausojančios ir taršą mažinančios prevencijos priemonės. Nuo 2012 m. rugsėjo 21 d. bendrovėje įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti ISO 14001:2004 standarto reikalavimus“.

AB „Smiltynės perkėla“ strateginiame veiklos plane numatyti aplinkosauginiai veiksniai, mažinantys įmonės neigiamą įtaką aplinkai. Kiekvienais metais peržiūrima ir atnaujinama aplinkosaugos politika, įvertinami gamtosaugos vadybos sistemos procesų rezultatai.

Bendrovė pagal savo veiklos pobūdį teršalų į gamtos telkinius neišleidžia, tačiau periodiškai yra atliekami išleidžiamų nuotekų į paviršinius nuotekų tinklus tyrimai, vykdomas tyrimų rezultatų monitoringas.

Vykdant monitoringo programą, pastebimi pažangos rezultatai: išleidžiamų nuotekų užterštumo tyrimų rezultatai neviršija nustatytų normų, kasmet 5 proc. padidėja išrūšiuotų antrinių žaliavų dalis nuo visų atliekų, sunaudojama mažiau dyzelinio kuro ir kt.

„Siekiant mažinti neigiamą poveikį aplinkai, būtina ugdyti kasdienius darbuotojų ir klientų įpročius saugiai ir atsakingai tvarkyti atliekas“, – sakė bendrovės darbo saugos ir ekologijos inžinierė E. Kubilienė. – „Skatinome bei pratinome žmones rūšiuoti antrines žaliavas (popierių, plastiką, stiklą) keltuose ir administracinėse patalpose. Viešoje erdvėje pastatyti atliekų rūšiavimo konteineriai, galvaninių elementų ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo dėžės, iškabintos rūšiavimo instrukcijos. Išrūšiuotos atliekos reguliariai perduodamos regioniniam atliekų tvarkymo centrui“.

NAVA – tai kasmetinė valstybės institucijų iniciatyva Lietuvoje, kuria siekiama didinti žinomumą apie įmonių socialinės atsakomybės naudą verslui, valstybei ir kiekvienam individui bei skatinti šalies įmones diegti socialinės atsakomybės principus savo veikloje. Šiais metais gautas apdovanojimas AB „Smiltynės perkėla“ – antrasis. Praėjusiais metais įmonei įteiktas „Metų darbovietė’ 2014“ prizas.

NAVA konkursą jau devintą kartą organizuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Ūkio bei Aplinkos ministerijomis bei socialiniais partneriais.

Aplinkosauga- Edita Kubilienė

Atgal į titulinį