Reklaminis skydelis
Partneriai
Asociacijos nariams
Prove your humanity: 6   +   3   =  
  2017-02-20 11:30

Klaipėdos pramonininkai įsitikinę, jog Klaipėdos kraštui būtinas stiprus savarankiškas universitetas, o siekiant studijų kokybės būtina konsoliduoti turimus resursus ir mokslinį – akademinį universiteto ir valstybinių kolegijų potencialą.

KPA kviečia miesto savivaldybę, KU, valstybines aukštąsias mokyklas ir verslą kurti mieste Aukštojo mokslo klasterį, kuris padėtų revizuoti studijų programas, vengiant dubliavimo, analizuotų specialistų poreikį, atsižvelgiant į numatomas investicijas.

KPA prezidentas Viktoro Adomaičio pritaria KU planams auginti tai, ką turime stipriausią – jūrinių, sveikatos ir istorijos kryptis, optimizuoti socialinių mokslų studijas, o taip pat išsaugoti pridėtinę vertę miesto kultūriniam ir socialiniam gyvenimui kuriamas meno studijas.

Siekiant užtikrinti pakankamą verslui reikiamos darbo jėgos kiekį ir kokybę Klaipėdos krašte, KPA nuomone, būtinas švietimo įstaigų tinklo optimizavimas, kuriant ir naujas – į ateities verslą  orientuotas, plataus profilio studijų programas. „Ateities verslui vis daugiau reikės aukštųjų technologijų paslaugų: robotikos, mechatronikos, energetinį efektyvumą didinančių technologijų, todėl esame pasiruošę kartu ieškoti galimybių kurti integruotas studijų programas, nukreiptas į išmaniąsias technologijas“ – rašoma KPA vadovo laiške miesto ir universiteto vadovams.

Vengiant studijų programų dubliavimo ir taupant lėšas, o jaunimui sudarant kuo palankesnes karjeros sąlygas KPA siūlo peržiūrėti visą mokymo grandinę: profesinis mokymas – koleginės, universitetinės studijos, įvedant dualinį mokymą (kai profesinės ar aukštosios mokyklos studentas maždaug pusę studijų laiko dirba įmonėje.

Veiksmingą aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą galėtų užtikrinti Klaipėdos aukštojo mokslo klasterio sukūrimas, apjungiant mokymo įstaigas, savivaldybės ir verslo organizacijas.

KPA pasirengusi aktyviai dalyvauti visuose aukštojo mokslo pertvarkos procesuose.

KPA vienija 60 krašto vidutinių ir stambių įmonių.

Atgal į titulinį