Reklaminis skydelis
Partneriai
Asociacijos nariams
Prove your humanity: 8   +   2   =  
  2017-05-15 09:32

Klaipėdos miesto savivaldybės merui Vytautui Grubliauskui

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui Sauliui Budinui

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad rengiant sprendimų projektus buvo pažeistos LR Atliekų tvarkymo įstatymo 302 str. 1 d. „Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kainodara nustatoma vadovaujantis solidarumo, proporcingumo, nediskriminavimo, sąnaudų susigrąžinimo principais ir principu „teršėjas moka“ nuostatos, nes:

– atliekų rūšiavimo gamyklos, operuojamos UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro, generuojama nuostolinga veikla – apie 400 000 Eur per metus užkraunama tik juridinių asmenų grupei, nors rūšiavimo linijose perrūšiuojamos visos komunalinės atliekos.

–  neteisinga ir tai, kad juridiniai asmenys negali naudotis kai kuriomis vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą sistemos paslaugomis, pvz. didžiųjų atliekų surinkimo aikštelių teikiamomis paslaugomis: atvežti statybinių atliekų, pavojingų buityje susidarančių atliekų ir pan. Nors didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių eksploatavimo sąnaudos padalintos proporcingai visiems.

–  juridiniai asmenys, vykdantys gamybą, teikiantys sandėliavimo, prekybos ir pan. paslaugas, komunalines atliekas generuoja tik administraciniame sektoriuje. Visos kitos atliekos priskiriamos gamybinėms atliekoms ir nėra tvarkomos komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. Nepaisant to, kad atliekų 1 tonos tvarkymas brangsta tik 9 Eur, kai kurioms įmonėms mokėtinas sumas norima padidinti daugiau nei 2500 %! Todėl verslininkai jaučiasi baudžiami, kad rūšiavo atliekas ir mažino atliekų kiekį.

Pateikiame keletą pavyzdžių, kaip keistųsi įmokos kai kurioms Klaipėdos miesto įmonėms, jeigu būtų priimti šie sprendimai:

UAB „Kamineros grupė“ – padidėjimas 2555 % (moka – 267 Eur, mokėtų – 7 087 Eur)

UAB „Orion Global pet“ – padidėjimas 662 % (moka – 827 Eur, mokėtų – 6 300 Eur)

AB „Vakarų laivų gamykla“ – padidėjimas 1608 % (moka – 16 868 Eur, mokėtų – 288 159 Eur)

UAB „Yazaki Wiring Lietuva“ – padidėjimas 805 % (moka – 964 Eur, mokėtų – 8 722 Eur)

UAB KJKK „Bega“ – padidėjimas 707 % (moka – 2 542 Eur, mokėtų – 20 511 Eur).

Mūsų nuomone, būtina siekti, kad:

– Atliekų tvarkymo kaštai būtų tolygiai ir proporcingai paskirstyti visoms atliekų tvarkymo sistemos naudotojų grupėms.

– Peržiūrėti atliekų tvarkymo kaštų priskyrimą, įvertinant, kad pastoviosios dalies sumažinimas ir atitinkamai – kintamosios padidinimas suteiktų sistemai lankstumo.

– Įmonėms, rūšiuojančioms savo komunalines atliekas, būtų sudaryta galimybė mokėti mažesnę rinkliavą negu įmonėms, kurios nerūšiuoja.

Manome, kad pastaraisiais metais partnerystės principais grįstas bendradarbiavimas tarp miesto valdžios ir verslo, kai rengiama Klaipėdos ekonominės plėtros strategija, kartu kuriami kultūriniai/socialiniai projektai, turėtų stiprinti tarpusavio supratimą vengiant panašių situacijų, kai drastiškas mokesčių didinimas planuojamas neįtraukiant į sprendimų rengimo procesus suinteresuotų visuomenės grupių.

Tikime, kad geriausi sprendimai gimsta diskusijose ir prašome Jūsų inicijuoti alternatyvių Klaipėdos miesto tarybos sprendimų projektų, reglamentuojančių vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą sritį, parengimą, įtraukiant į darbo grupę ir asocijuotų verslo struktūrų atstovus.

 

Klaipėdos pramonininkų asociacijos prezidentas Viktoras Adomaitis

Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos prezidentas Vidmantas Dambrauskas

Lietuvos laivų statytojų ir remontininkų asociacijos prezidentas Arnoldas Šileika

UAB „Klaipėdos LEZ valdymo bendrovė“ generalinio direktoriaus pavaduotojas Raimondas Bakas

Atgal į titulinį