Reklaminis skydelis
Partneriai
Asociacijos nariams
  2021-01-29 10:16

Klaipėdos miesto savivaldybės vadovai Klaipėdos pramonininkų asociacijos nariams pristatė šiais metais planuojamų pagalbos priemonių verslui projektą.

Pagalbos priemonių paketo vertė verslui 2020 m. siekė daugiau nei 516 tūkst. Eur. Šiais metais planuojamų priemonių vertė siekia 733 tūkst. Eur. Ypatingas dėmesys skiriamas pandemijos stipriausiai paveiktiems svetingumo sektoriuje dirbantiems verslams, į kurių veiklos skatinimą ir lengvinimą nukreipta didžioji dalis priemonių.

Tarp numatytų priemonių – atleisti verslo subjektus nuo vietinių rinkliavų už leidimų prekybos ir paslaugų teikimą miesto viešosiose vietose išdavimą (už visus 2021 m.); leidimus įrengti išorinę reklamą ant Klaipėdos miesto savivaldybei priklausančių ar patikėjimo teise valdomų objektų ar teritorijų išdavimą (viso karantino laikotarpiu).

Kita paramos verslui priemonė – mokesčių sumažinimas bei atidėjimas. Mokesčių mokėtojams, įtrauktiems į VMI sudarytą pandemijos paveiktų įmonių sąrašą, ketinama 10 procentų sumažinti mokesčius už nekilnojamąjį turtą, žemę ir žemės nuomą už visus 2021metus. Praėjusiais metais savivaldybė verslo subjektus atleido nuo mokesčių už 314 tūkst. Eur.

Dar didesnę paramą suteikti ketinama sveikatingumo sektoriaus įmonėms, įtrauktoms į VMI sudarytą pandemijos paveiktų įmonių sąrašą – mokesčius už nekilnojamąjį turtą, žemę ir žemės nuomą už visus 2021metus joms siūloma mažinti 40 procentų. Tokiu būdu šiais metais joms suteiktų mokesčių lengvatų suma siektų apie 531 tūkst. Eur.

Klaipėdos miesto savivaldybė siūlo sudaryti galimybę atidėti savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos mokestį, jeigu nuomininkas negali naudotis išsinuomotomis patalpomis dėl šalyje paskelbto karantino. Taip pat siūloma karantino laikotarpiu 30 proc. sumažinti nuomos mokestį savivaldybės nekilnojamojo turto nuomininkams, kurie dėl paskelbto karantino negalėjo vykdyti veiklos arba jų veikla buvo apribota.

Verslui ketinama pasiūlyti lengvatines komunalinių atliekų rinkliavos bei mokesčių už kitas suteikiamas komunalines paslaugas sąlygas.

Savivaldybė sieks užtikrinti vykdomų projektų tęstinumą, ieškant būdų nestabdyti vykdomų veiklų, išlaikyti užsakymų verslui srautą ir taip skatinti bei stimuliuoti ekonomiką. Numatyta tęsti ir pagal galimybes spartinti savivaldybės Strateginiame veiklos plane numatytų priemonių, investicinių projektų vykdymą, aktyviai ieškoti galimybių papildomai skolintis ir užtikrinti nepertraukiamą veiklų ir projektų finansavimą, taip pat ketinama dalyvauti visose valstybės siūlomose programose,  siekiant gauti ES finansavimą, valstybės investicijų programos lėšas.

Tikimasi, kad savivaldybės taryba pagalbos priemonių verslui projektą patvirtins jau vasario mėnesį.

KPA inf.

Atgal į titulinį