Reklaminis skydelis
Partneriai
Asociacijos nariams
  2016-10-10 09:16

Spalio 7 dieną pasirašyti dokumentai dėl STEAM atviros prieigos centro steigimo ir įveiklinimo Klaipėdoje. Centras didins moksleivių susidomėjimą technologijų ir gamtos mokslais. Švietimo ir mokslo ministerijos bei Klaipėdos regiono partnerių bendru sutarimu STEAM centras bus įkurtas Klaipėdos universitete.

Bendradarbiavimo sutartis dėl STEAM centro veiklos realizavimo su regiono partneriais pasirašė: KU rektorius Eimutis Juzeliūnas, Klaipėdos miesto savivaldybės meras Vytautas Grubliauskas, Palangos miesto savivaldybės mero pavaduotojas Rimantas Antanas Mikalkėnas, Klaipėdos rajono savivaldybės meras Vaclovas Dačkauskas bei Klaipėdos pramonininkų asociacijos prezidentas Viktoras Adomaitis.

STEAM centre veiks keturios laboratorijos: biologijos ir chemijos, fizikos ir inžinerijos, robotikos ir informacinių technologijų, specializuota jūros mokslų ir technologijų tyrimų erdvė. STEAM centras prasmingai prisidės prie Jūrinio slėnio idėjų realizavimo, įtraukiant į mokslo ir verslo bendradarbiavimą jaunąją kartą.

Klaipėdos pramonininkai sutartimi įsipareigojo kartu su Centru organizuoti profesinio orientavimo renginius, susitikimus su pramonės ir paslaugų verslo atstovais, pažintinius vizitus į įmones, viešinti Centro veiklą bei skatinti KPA įmones prisidėti prie Centro išlaikymo ir finansiškai.

„Džiaugiuosi, kad Klaipėdoje kuriasi Centras, kuris ne tik ugdys mokinius, kaip ateities tyrėjus ir inovacijų kūrėjus, bet ir skatins pasilikti mieste, čia dirbti ir gyventi“ – sako KPA prezidentas Viktoras Adomaitis.

Lietuvoje netrukus atsiras dešimt tokių – gamtos, technologijų, inžinerijos, matematikos ir kūrybiškumo ugdymo – centrų.

Atgal į titulinį