Reklaminis skydelis
Partneriai
Asociacijos nariams
  2021-02-10 12:27

Klaipėdos verslininkai ir visuomenininkai sutarė, jog siekia vieno svarbiausio tikslo – kad Klaipėdoje būtų gera gyventi.

Vasario 9 d. KPA iniciatyva vykusio susitikimo su visuomenininkais metu buvo aptartos miesto aplinkosaugos problemos, siekiai mažinti įtampą tarp gyventojų ir greta veikiančių pramonės įmonių.

„Pastaraisiais metais viešojoje erdvėje daug blogų žinių apie Klaipėdą. Susipriešinimas tarp verslo ir visuomenės auga. Norint pakeisti situaciją,privalome kalbėtis ir girdėti vienas kitą, nes pasipriešinimas dažniausiai kyla iš nežinojimo,“ – sako KPA prezidentas Egidijus Mockus.

Pirmame susitikime be KPA įmonių atstovų dalyvavo visuomenininkai iš 5 nevyriausybinių organizacijų, kurios kelia aplinkos ir ekologijos klausimus, telkia bendruomenę domėtis ir dalyvauti sprendžiant taršos problemas. Sutarta, jog ateityje būtų verta aptarti įmonių plėtros, investicijų į aplinkosaugą klausimus. Taip pat visuomenės atstovai norėtų dažniau lankytis įmonėse ir iš pirmų lūpų išgirsti, kaip sprendžiamos gamybos įmonių problemos, susijusios su triukšmu, kvapais, dulkėtumu. Sutarta tokius virtualius ar „gyvus“ susitikimus organizuoti periodiškai, kartu formuoti darbotvarkes, į diskusijas kviesti ir aplinkosaugos lyderius, ir įmonių ekologus, savivaldybės atsakingus specialistus.

Atgal į titulinį